Τέλη καταχώρισης νηολογίου

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τον κατάλογο με τις τιμές / αμοιβές μας για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε:

ΣΚΑΦΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ - λιγότερο από 16ft: 399 USD


ΣΚΑΦΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ - 16ft έως 26ft: 499 USD


ΣΚΑΦΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ - 26ft έως 40ft: 575 USD


ΣΚΑΦΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ - 40ft έως 65ft: 649 USD


ΣΚΑΦΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ - 65ft ή περισσότερο: 749 USD


LLC ετήσια τέλη ανανέωσης + Delaware ετήσιο κρατικό φόρο: 350 δολάρια ΗΠΑ